Fri frakt över 300kr | Snabb leverans | Återförsäljare

Betala med Klarna

S.Y.R Handel AB

Vi på S.Y.R Handel AB skyddar dig och din personliga integritet. Det är viktigt för oss att få dig att känna dig trygg när du lämnar din information till oss. Vi behandlar därför dina personuppgifter på ett öppet sätt med din integritet i fokus.

Denna Integritets policy, som gäller för alla som på något sätt använder S.Y.R HANDLE AB:S tjänster eller produkter och/eller på annat sätt kontaktar oss, förklarar vi bland annat hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt tillämpliga integritets lagar.

Om inte särskilt anges, S.Y.R HANDELAB, org. nr 559090-7506,Småbjörksvägen 19
163 42 Spånga, (“Baronhammam”, “Baron´s, ”vi”) som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Du är alltid välkommen att kontakta oss för eventuella frågor angående denna policy eller för andra dataskyddsfrågor. Kontaktinformation finns i slutet av denna policy.

1. Vad är en personlig uppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysiskt levande person. Exempel på detta är från personnummer till e-postadresser, men krypterade uppgifter kan också vara personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Vad är en “behandling” av en personlig uppgift?

Begreppet “behandling” är brett och omfattar de flesta personuppgifter. Allt från insamling och lagring till att ändra, använda eller ta bort är “bearbetning”.

2. När samlar vi in personlig information om dig?

Detaljer du lämnar till oss

Vi samlar in och behandlar personlig information som du lämnar till oss, till exempel när du besöker vår sida, köper en viss produkt eller tjänst, registrerar dig för vårt nyhetsbrev, kontaktar oss eller använder våra digitala kanaler.

Information som samlas in när du använder våra tjänster

När vi använder våra tjänster registrerar vi information om din användning. Denna information inkluderar vilka tjänster du använder, vilka sidor du besöker och hur du beter dig på webbplatsen. Vi använder till exempel Google Analytics, Mailchimp, Google cloud services och andra verktyg för att registrera information. Denna information kan inkludera operativsystem, webbläsarversioner, IP-adresser, cookies och unika identifierare.

3. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att vi ska kunna tillhandahålla tjänster och varor till dig måste vi behandla dina personuppgifter.

Vi behandlar dina uppgifter främst för att:

Hantera och tillhandahålla våra tjänster och varor

Hantera kundtjänst och andra förfrågningar

Ge information och främja varor och tjänster som du kan vara intresserad av

Förbättra våra tjänster och varor, till exempel genom att undersöka och utvärdera kund nöjdhet eller marknaden.

4. Vilka är de juridiska grunderna för att behandla dina personuppgifter?

För att behandla personuppgifter finns det en laglig grund för detta. Baronhammam behandlar personuppgifter på följande grunder:

Eftersom behandling av personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla ett avtal vi har med dig – t.ex. att tillhandahålla eller administrera en tjänst du köpt

När personuppgifts behandling är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet, t.ex. redovisningsskyldighet

Eftersom vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter t.ex. för att svara på förfrågningar om varor eller för att kommunicera med dig om liknande varor och tjänster som du tidigare köpt

Eftersom personuppgifts behandling är tillåten för att du har gett ditt samtycke till det.

5. Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas så länge det är nödvändigt för de ändamål för vilka de har samlats in – till exempel så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra de skyldigheter vi har i samband med ett avtal med dig. Vi kan spara uppgifterna längre om det krävs enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

Dina personuppgifter kommer att raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål för vilka de har samlats in.

6. Profilering

Om du är kund hos oss kommer vi att titta på hur du använder vår webb, vilka av våra produkter, tjänster och erbjudanden du har varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du har interagerat med och vilka av dina evenemang du registrerat dig med, information om dina köp och information om dina konto innehav. Vi gör detta för att ge dig erbjudanden och inbjudningar till evenemang som vi tror att du skulle vara intresserad av.

Du kan när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter genom profilering. Det kan du göra genom att kontakta oss på info@baronhammam.se

7. Vem kan vi dela din information med?

Vi på Baronhammam delar inte din information med någon annan än dess samarbetsleverantörer för att upprätthålla våra tjänster. De tjänster vi använder och delar din information md är följande bolag: 

Maichimp – Nyhetsbrevs verktyg.
Google Analytics – Används för att spåra trafik och analysera användare beteende.
WooCoommerce – e-handelsplugin.
Izettle – Lager synkronisering & Betal leverantör
Facebook – Chatta med oss
Klarna – Betal leverantör

Genom att använda vår webbplats och dess mikro tjänster accepterar du som kund att vi behandlar dina uppgifter på ett säkert sätt för att fullfölja behandlingen som förfrågats.  

7.1 Var behandlas dina uppgifter?

Som utgångspunkt behandlas dina personuppgifter inom EU. I det fall vi använder tjänsteleverantörer som överför dina personuppgifter till länder utanför EU och EES kommer vi att vidta åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagkrav, till exempel genom att kräva att leverantören skyddar uppgifterna i enlighet med gällande lagkrav. tillämpliga data skyddsregler . Om du vill veta mer om de skyddsåtgärder vi har vidtagit, vänligen kontakta oss.

7.2 Dina rättigheter Registrering och tillgång till dina personuppgifter.

Som registrerad har du rätt att begära rättelse av felaktig information när som helst eller att ändra de personuppgifter du har lämnat. Du har också rätt att få veta vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. Detta görs genom att begära ett så kallat registerutdrag.

7.3 Återkalla samtycke

Om vi behandlar dina personuppgifter på laglig grund har du rätt att när som helst återkalla ditt fortsatta samtycke angående framtida behandling.

7.4 Rätt att motsätta dig behandlingar

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som vi utför utifrån en intresseavvägning. Du kan när som helst avsluta reklam och kommunikation. Du kan avsluta prenumerationen genom att klicka på en länk i det aktuella meddelandet eller kontakta oss.

7.5 Få dina uppgifter raderade

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi enligt lag är skyldiga att exempelvis bevara uppgifterna.

7.5.1 Begränsning

Du kan också ha rätt att begära begränsad behandling av dina personuppgifter. Men om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det hända att vi inte kan uppfylla våra skyldigheter gentemot dig under den tid som behandlingen är begränsad.

7.6 – Överföring

Om du vill flytta din information från oss kan du också få  en kopia av personuppgifterna som rör dig , allt samlas in i ett strukturerat, maskinläsbart format (rätt till data portabilitet). Denna rättighet omfattar endast information som du har delat med oss.

8. Klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter

Om du skulle vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på data info@baronhammam.se om du inte är nöjd med vår process för klagomålshantering, vänligen lämna in ditt klagomål till behörig tillsynsmyndighet myndighet, för närvarande dator inspektionen.

9. Kontaktuppgifter till dataskyddsombud

S.Y.R HANDEL AB, org. nr 559090-7505, Småbjörksvägen 19, 163 42 Spånga, Tel: 08 644 72 05 08, är personligt ansvarig för behandling av dina personuppgifter. För frågor om dataskydd eller om du vill utnyttja dina rättigheter enligt ovan kontaktar du oss enklast på: info@baronhammam.se

10. Ändringar av integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen på sajten. För uppdateringar som är avgörande för vår behandling av personuppgifter (som ändring av specificerade ändamål) kommer detta att meddelas dig.

Hem
SHOP
Önskelista0

Sök efter produkter

Produkten har lagts till i din varukorg